รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ยิ้มสวย ไหว้งาม ตามวัฒนธรรมไทย
16 พ.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
ยิ้ม ไหว้ทักทายคุณครูในตอนเช้า