รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
อาชีวศิลป์จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
19 พ.ย. 2561
Posted by นายสุพัฒน์ ศรีมี
ร่วมมือ ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย โดยการเพาะชำต้นเทียนแดงและSun flower เพื่อเพิ่มสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในวิทยาลัย