รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ยิ้มสวย ไหว้งาม ตามวัฒนธรรมไทย
19 พ.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
นักศึกษา ร่วมกิจกรรม เยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน