รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการกตัญญูรู้คุณ
20 พ.ย. 2561
Posted by นางสาวสุวภัทร เกิดสอน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมกตัญญูรู้คุณ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้าเพื่อสืบสานประเพณีไทย บริเวณหน้าวิทยาลัย