รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเถิน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการจิตอาสา
6 ม.ค. 2562
Posted by นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอำเภอเถิน (บ้านวังหิน) จังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ต่อนายเกษมสันต์ กิวงศ์พรม หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการนี้ ให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภอแม่พริก เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่สัญจรไปมา เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะและลดอุบัติเหตุบนห้องถนน เพื่อให้บริการตรวจ ซ่อมบำรุ่งรักษายานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบกรณ์จริงในการปฏิบัติงานนอกสถานศึกษา ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ได้มาตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการอาชีวะอาสา ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่มาให้กำลังใจคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ครั