รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเซกา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความมีระเบียบวินัย (รักษาความสะอาด ปราศจากขยะ),(แต่งกายถูกระเบียบเป็นเกียรติแก่ตนเอง),(ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายสวัสดี),(มีวินัย ใส่ใจ ใส่หมวก)
8 ม.ค. 2562
Posted by นายอุดมการณ์ เสนาะศัพย์
คุณครูสรรเสริญ วงษ์คำหาญ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ซ่อมหลอดไฟที่ห้องฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา