รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปัว แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเสริมสร้างความมีวินัย
10 ม.ค. 2562
Posted by นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
ทีมอาสาสำรวจการสวมหมวกนิรภัยที่ประตูทางเข้าด้านวิทยาลัยการอาชีพปัว ช่วงเช้าเวลา 07.00-07.30 น.ก่อนกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ทีมอาสาจะมาปฏิบัติหน้าที่สำรวจและสรุปรายชื่อ นร. ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อส่งต่อให้กับฝ่ายงานกิจการนักเรียนนักศึกษาร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหาการไม่สวมหมวกนิรภัยต่อไป