รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ยิ้มง่าย ไหว้สวย ด้วยใจ R-TECH
11 ม.ค. 2562
Posted by นายธนภัทร อินทมานนท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยให้คณะครู ผู้ปกครอง และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมวันปีใหม่