รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ
7 ก.พ. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ชมรมองค์การนักวิชาชีพและกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงนาสาธิตที่ได้ดำเนินการปลูกเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๗ คน และผลผลิตที่ได้ทั้งหมด ๓๓๓.๕ กก. เป็นข้าวสังข์หยดแท้ปลอดสารพิษ ๑๐๐% ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จำหน่ายแก่บุคลากรในวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ใน กก.ละ ๕๐ บาท

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/?fields=og_object%7Blikes.summary(total_count).limit(0)%7D,share&id=http://r-moral.net/post_info.php?id=5493): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/moraladmin/domains/r-moral.net/public_html/moral/bbscripts/decode.php on line 5