รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ
8 ก.พ. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ที่ผ่านมา นักศึกษาตัวแทนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงพื้นที่ใน อ.ระโนด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยได้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยดี ทั้งนี้เครื่องอุปโภคบริโภคได้รวบรวมจากคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อีกด้วย