รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ
8 ก.พ. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผ่านมา แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชน ร่วมกับ รมชมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)สาขาภาษาต่างประเทศ จัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น งานนี้เต็มอิ่มไปด้วยการแสดงของนักเรียนสาขาภาษาต่างประเทศ ของรางวัลมากมาย อาทิ จักรยาน อุปกรณ์เครื่องเขียน ของเล่น ไอศกรีมและขนมอีกมากมาย ครั้งนี้วิทยาลัยฯได้จัดขึ้น ณ โรงอาาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์และสนามจิระนคร มุ่งหวังให้อนาคตของชาติได้มีความสุขและสนุกในวันเด็กแห่งชาติ