รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ
11 ก.พ. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดโครงการ “อำนวยวิทย์จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” สร้างสื่อการเรียนรู้ BBL โดยการวาดรูปลงสีบนพื้นฝาพนังและทาสีไม้ของเล่น ให้กับน้องๆโรงเรียนอนุบาลทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา