รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั่วไป
12 ก.พ. 2562
Posted by นายวุฒิพร เจียมทวีวิบูลย์
กิจกรรมอบรมคนพันธ์อารู้เท่าทันเอสด์ ป้องกันการติดเชื้อเฮชไอวี ในสถานศึกษา

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/?fields=og_object%7Blikes.summary(total_count).limit(0)%7D,share&id=http://r-moral.net/post_info.php?id=5510): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/moraladmin/domains/r-moral.net/public_html/moral/bbscripts/decode.php on line 5