รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
โครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์
12 ก.พ. 2562
Posted by นายวุฒิพร เจียมทวีวิบูลย์
การดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ปีการศึกษา 2561
หัวข้อรายงาน : ภาพรายงานกิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน รณรงค์การมีวินัยในการงดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
กำหนดการ : ภาคเรียนที่ 1/2561 สถานที่ : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/?fields=og_object%7Blikes.summary(total_count).limit(0)%7D,share&id=http://r-moral.net/post_info.php?id=5512): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/moraladmin/domains/r-moral.net/public_html/moral/bbscripts/decode.php on line 5