รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
วิทยาลัยสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม
21 ก.พ. 2562
Posted by นายสัญญา งาสระน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาคลองลึกและบริเวณด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว