รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา พัฒนาวิทยาลัย
21 ก.พ. 2562
Posted by ว่าที่ ร.อ.มณทณัฐ พรหมคงบุญ
นักเรียนเจอเงินมามอบให้ครูปิยนุช ไกรเทพ ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้ประกาศหาเจ้าของ ผ่านมา 1 สัปดาห์แล้วไม่มีผู้ใดมาแจ้ง จึงมอบ ให้กับผู้ที่พบเจอคือ นายสุรเชษฐ์ สุขวโรดม นักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกอาหารและโภชนาการ