รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ปันรอยยิ้ม
26 ก.พ. 2562
Posted by นายไพบูููลย์ อัครส
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล ในโครงการ ''คุณไม่ใช้...เราขอ'' ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว (หลวงพ่อพระพยอม กัลยาโณ) เพื่อช่วยเหลือสังคม คนพิการ คนชรา คนตกงาน เด็กกรำพร้า ผู้ด้อยโอกาศ โดยการบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า จะเป็นมือหนึ่ง หรือมือสองก็ได้และร่วมฟังธรรมบรรยาย โดยพระธรรมนิเทศ หลวงพ่อพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัมนา ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
***********************
(สิ่งของหลายอย่างอาจไม่มีค่า หรือไม่มีประโยชน์สำหรับเรา แต่มีค่ามีประโยชน์มากมายสำหรับผู้ที่ต้องการและขาดแคลน)