รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ชุมชนของเรา
26 ก.พ. 2562
Posted by นางพิมพ์ผกา คำหาญ
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน โครงการ อำเภอบ้านผือไร้ขยะ