รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการ "คิดใหม่ ทำใหม่ แค่..ตรง..ได้ก็โอเค"
27 ก.พ. 2562
Posted by นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง รับมอบธงลูกเสือช่อสะอาดและแบดจ์ โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบ
ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดประเภทลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด มาดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมและได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมโครงการลูกเสือของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาแห่งอื่นๆได้ จึงได้ส่งมอบธงลูกเสือช่อสะอาดพร้อมแบดจ์ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด เพื่อใช้ในกิจการลูกเสือของวิทยาลัย