รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
Bye Bye Mobile
28 ก.พ. 2562
Posted by นางพิมพ์ผกา คำหาญ
นายสุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการวินยาลัยการอาชพบ้านผือ และนักเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย กทม. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562