รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการบริการสังคมและชุมชน
13 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวนัตตาภรณ์ โชติรุ่งโรจน์
2 มีนาคม 2562 ปลูกป่าชายเลน ที่บ้านปากน้ำปากพญา อ.เมือง จ.นครศรีฯ