รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
13 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวนัตตาภรณ์ โชติรุ่งโรจน์
เลี้ยงไก่ไว้กินเศษอาหารจากโรงครัวโรงเรียน