รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
แบ่งพื้นที่ทำความสะอาด
21 มี.ค. 2562
Posted by นายสมกิต ด้วงกูล
นักเรียน ช่วยกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆห้องน้ำ