รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเชิดชูคนดีศรีอาชีวะ
22 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
วิทยาลัยการอาชีพไชยานำโดยคุณครูณรงค์ แก้วกาฬสินธุ คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาให้บริการประชาชนตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลพุมเรียง