รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพ่อ
22 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
(เพิ่่มเติมรูปภาพ) การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ออมตามรอยพ่อ ซึ่งมีนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาการบัญชีนำเอกสารแจกให้กับผู้ถูกคุ้มประพฤติ ณ เทศบาลตำบลพุมเรียง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒