รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
27 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
วิทยาลัยการอาชีพไชยากำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพรถยนต์อีซูซุ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา