รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ธนาคารขยะ
2 เม.ย. 2562
Posted by นายสมกิต ด้วงกูล
ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ร่วมเก็บเศษใบไม้