รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
แบ่งพื้นที่ทำความสะอาด
5 เม.ย. 2562
Posted by นายสมกิต ด้วงกูล
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ที่ร่วมออกบูธบริการประชาชน และบุคคลทั่วไป ในโครงการ PPT TUNE UP ณ สถานีบริการ ปตท. ศรีเพชร เกตเวย์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช