รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใฝ่เรียนรู้
11 มิ.ย. 2562
Posted by นายสัญญา งาสระน้อย
คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี
รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน
การเข้าร่วมกิจกรรมมรดกทางวัฒนธรรม
กิจกรรมทักษะลูกเสือ กิจกรรมรอบกองไฟใหญ่ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562