รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
คิดดี ทำดี พูดดี
11 มิ.ย. 2562
Posted by นายอณุรักษ์ เป้าประจำเมือง
กิจกรรม “สวัสดียามเช้า” หน้าเสาธงเป็นประจำทุกวัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึก มีความเคารพคุณครู มีความรักน้อง เพื่อน พี่ รักสถาบัน และมีความเอื้ออาทรต่อกัน