รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
วิทยาลัยสวยด้วยมือเรา
12 มิ.ย. 2562
Posted by นายอเนก นาคเจริญ
วิทยาลัยสวยด้วยมือเรา นักเรียน นักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ ออกบริการชุมชนติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด