รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
วิทยาลัยสวยด้วยมือเรา
12 มิ.ย. 2562
Posted by นายอเนก นาคเจริญ
วิทยาลัยสวยด้วยมือเรา คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ทุกวันพุธ