รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
11 ก.ค. 2562
Posted by นางสาวรัชนี สุขก่ำ
ดร.สนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี พร้อมด้วยครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดราษฎร์ประชุมชนาราม (ท่ามะขาม) เวียนเทียน และทำความสะอาดวัด เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 11 กรกฎาคม 2562