รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
12 ก.ค. 2562
Posted by นางคัทลียา โคนพันธ์
วันนี้ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ณ สวนวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

ข่าวโดย นางสาวอัจฉรา ประจันบาล
ภาพโดย นายภวัต ชมพิกุล