รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
งามอย่างไทย งามอย่างไร
12 ก.ค. 2562
Posted by ว่าที่ ร.ต.หญิงพิสชา สถาพรบำรุงเผ่า
งานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
ณ สนามหนาเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒