รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใฝ่เรียนรู้
12 ก.ค. 2562
Posted by นายสัญญา งาสระน้อย
ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์พัฒน์ เพ็ชรหงษ์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคินคสระแก้ว
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (ระดับภาค) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติ
โดยเข้ารับรางวัลดังกล่าวพร้อมกับดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
และนายสันติ กำลังดี ครูผู้ควบคุม ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562