รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงกการส่งเสริมระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
12 ก.ค. 2562
Posted by นางคัทลียา โคนพันธ์
วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมโครงการวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยจัดเป็นขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อนำต้นเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัด ณ วัดโป่งไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป
ข่าวโดย นางสาวอัจฉรา ประจันบาล
ภาพโดย นายภวัต ชมพิกุล