รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใจอาสา พาข้ามถนนอย่างปลอดภัย
18 ก.ค. 2562
Posted by นายสุชน เค้าโคตร
คณะสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก และ การป้องกันโรคเอดส์(HIV)​ กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จากศูนย์บริการสาธารสุข