รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
อาสาพัฒนาวิทยาลัย
18 ก.ค. 2562
Posted by ว่าที่ร้อยเอกมณทณัฐ พรหมคงบุญ
ขอชื่นชมคนดี ศรีการอาชีพท้ายเหมือง
นายเมธาสิทธิ์ สีทำบุตร ปวช.2 แผนกช่างยนต์ ได้พบเงินขณะจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ได้นำมามอบที่กองอำนวยการเพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไป
TIC 12/07/62