รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
พอเพียงที่เทคนิคภูพาน
19 ก.ค. 2562
Posted by นายศิลป์สมัย พลวงค์ษา
โครงงานพอเพียงทีเทคนิคภูพาน
การแยกถังขยะประเภทต่าง ๆ