รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
19 ก.ค. 2562
Posted by นางธีรกานต์ ทับสุข
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันสุนทรภู่ พร้อมกิจกรรมโต้วาทีและการแสดงละครพระอภัยมณี โดยนางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย