รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
วินัยดีเริ่มต้ที่การแต่งกาย
19 ก.ค. 2562
Posted by นายศิลป์สมัย พลวงค์ษา
การประชุมในคาบโฮมรูมของสาขาวิชาช่างยนต์ เรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบของวิทยาลัยในวันต่าง ๆ ที่กำหนด โครงงาน วินัยดีเริ่มต้นที่การแต่งกาย วท.เทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จ.สกลนคร