รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2562
19 ก.ค. 2562
Posted by นางสาวละเมียด โพธิ์แก้ว
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ โดยการนำของผู้อำนวยการ นางสาวดรุณวรรณ แสนสำราญ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ''รับบริจาคโลหิต คนหนองไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน'' ณ ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ เพื่อสนับสนุุนผู้เรียนตามอัตลักษณ์คุณธรรม ''ด้านจิตอาสา''