รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา
19 ก.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
ทีมงานครอบครัว วก ไชยา โดยคุณครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Fin D We Can Do ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา