รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการจิตอาสา
22 ก.ค. 2562
Posted by นายชาญณรงค์ แสงอรุณ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสมหมาย ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) มอบหมายให้ นายทำเนียบ เชื้ออุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ''เราทำความดี ด้วยหัวใจ'' บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา