รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการจิตอาสา
22 ก.ค. 2562
Posted by นายชาญณรงค์ แสงอรุณ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสมหมาย ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ''จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง'' เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอนดีงามของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณเขื่อนทดน้ำบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา