รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ถุงหอมคู่กาย
22 ก.ค. 2562
Posted by นางสาวนิภา สุขวงศ์
ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษากลุ่มMarketing En-Tech ในโครงการคุณธรรมถุงหอมคู่กายเพื่อตระหนักความรับผิดชอบในการห่อผ้าอนามัยของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง