รายงานการส่งประกวดหนังสั้นคุณธรรม อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

15 ส.ค. 2561
นางสาววุทธิดาวัลย์ ไตรกิ่ง
โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม THE BEST ปีการศึกษา 2561 ''โตไปไม่โกง'' วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

15 ส.ค. 2561
นายสุริน ร่วมคำ
คุณธรรมอัตลักษณ์ ''วินัยสร้างได้ด้วยตัวเรา'' วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

15 ส.ค. 2561
นายบุญนาน มากสิงห์
ส่งประกวดคลิปหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง ''Gen R'' อาสา-อาชีวะ จัดทำโดย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

14 ส.ค. 2561
นายอาคม เล็กอำพัน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม เรื่อง เคียงคู่รู้ข้าง

14 ส.ค. 2561
นายวิจิตร วิเศษชู
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษายามเช้า https://www.youtube.com/watch?v = BiOoPJQ1EaI&feature = youtu.be

13 ส.ค. 2561
นางสาวธัญญรัตน์ ขันติยู
หนังสั้นเรื่องสิทธิ์เกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง

13 ส.ค. 2561
นางสาวธัญญรัตน์ ขันติยู
หนังสั้นเรื่องกฎ เกี่ยวกับข้อตกลงกันในการส่งการบ้านในห้องเรียน

11 ส.ค. 2561
นายสุรศักดิ์ บุญประเสริฐ
ภาพยนต์สั้นส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง เราพร้อม วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

10 ส.ค. 2561
นายสุรศักดิ์ บุญประเสริฐ
ภาพยนต์สั้นส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง เทก่อนทิ้ง วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

9 ส.ค. 2561
นางสมฤทธิ์ เชือกรัมย์
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

8 ส.ค. 2561
นายธนิต สุยจิว
คลิปหนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม เรื่องเที่ยงวัน

6 ส.ค. 2561
นางขนิษฐา วิเชียรเขต
ความซื่อสัตย์ สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

5 ส.ค. 2561
นายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ.สมุทรสงคราม รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกก้นน็อค เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองและครูจะได้ไม่เป็นห่วง และเป็นการรักษาวินัยจราจร ถูกต้องตามกฎหมาย

1 ส.ค. 2561
นางวิภาพร เณรกูล
คลิปหนังสั้นโรงเรียนคุณธรรม

23 ก.ค. 2561
นายกฤตนันท์ สันติวงศกร
สามัคคี มีวินัย ใส่ใจสังคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สามัคคี ช่วยกันรักษาความสะอาด

9 ก.ค. 2561
นางวิภาพร เณรกูล
คลิปหนังสั้นโรงเรียนคุณธรรม

Total 4 page(s) 106 record(s)
ย้อนกลับ