รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เทคนิคบริการชุมชน
3 ก.ค. 2561
Posted by นายไฉน โลชา
วิทยาลัยเทคนิคแพร่บูรณาการโครงการสถานศึกษาคุณธรรมร่วมกับวิชาลูกเสือ ชื่อโครงานเทคนิคแพร่บริการชุมชน โดยในวิชาลูกเสือ ขอจิตอาสาร่วมกับพัฒนาสถานที่ราชการ เช่น วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการใกล้เคียงกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ทุกวันพุธ (ชั่วโมงวิชาลูกเสือ)