รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงงานแยกขยะวิทยาลัยเทคนิคแพร่
3 ก.ค. 2561
Posted by นายไฉน โลชา
โครงการคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ชื่อโครงงานคัดแยกขยะวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ดำเนินการโดยจัดทำถังขยะแยกประเภทของขยะ รณรงค์ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ทิ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะที่มี และร่วมมือกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดแพร่ จัดทำสะเหวียน(ไม้ไผ่สานรอบใต้ต้นไม้)เพื่อใช้ทิ้งเศษใบไม้ที่หล่นใต้ต้นไม้ เพื่อให้กลายเป็นปุ๋ย